Phòng Ngừa và Chữa Trị Chứng Lao Phổi (TB)

 

Lao là một bệnh nguy hiểm lây từ người nọ sang người kia bằng không khí. Vi trùng lao có 
trong không khí khi người mắc bệnh lao ho, cười hay hắt hơi. Vì vi trùng lao lan truyền trong 
không khí nên ai cũng có thể mắc bệnh. Nếu đã từng sống ở một nước có nhiều người mắc bệnh lao thì quý vị nên thử nghiệm xem có 
bị lao không. Tìm hiểu xem có bị lao hay không là bước đầu để được chữa trị và ngừa sự
truyền bệnh cho người khác.

Lao là một bệnh nguy hiểm lây từ người nọ sang người kia bằng không khí. Vi trùng lao có trong không khí khi người mắc bệnh lao ho, cười hay hắt hơi. Vì vi trùng lao lan truyền trong không khí nên ai cũng có thể mắc bệnh. Nếu đã từng sống ở một nước có nhiều người mắc bệnh lao thì quý vị nên thử nghiệm xem có bị lao không. Tìm hiểu xem có bị lao hay không là bước đầu để được chữa trị và ngừa sựtruyền bệnh cho người khác.

 

Keywords: 
Awareness, Tuberculosis, TB, Treatment