Thông Tin trong Trường Hợp Khẩn Cấp dành cho Các Viên Chức Điều Hành

“Trong tháng Ba, 2009, Red River (Sông Hồng) đã tràn bờ, đạt mức kỷ lục 41 feet và gây lụt lội ở vùng Moorhead, MN. Chúng tôi cần cung cấp cho các cư dân – trong đó bao gồm người Croatia, Kurdish, Somali và những người nói tiếng Tây Ban Nha – thông tin quan trọng về bảo vệ an toàn khi sơ tán và lũ lụt. Chúng tôi vận dụng hệ thống ECHO và trong vòng vài giờ, họ đã cung cấp tài liệu bằng băng âm thanh và video bằng cả bốn ngôn ngữ của chúng tôi, và giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.” – Bà Kathy McKay, Clay County Public Health (Sở Y Tế Công Cộng Quận Clay)

ECHO biên soạn và phổ biến các tài liệu hàng tháng về sức khỏe, an toàn, hòa nhập cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp trong hơn 5 năm qua, vì vậy các phương tiện truyền thông của ECHO rất có uy tín trong cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ, dưới dạng nguồn thông tin đáng tin cậy về sức khỏe và an toàn – hàng ngày và trong trường hợp khẩn cấp.


ECHO Tool Usage GraphTrong 2009, ECHO đã xuất bản Emergency Operations Plan (Kế Hoạch Hoạt Động trong Trường Hợp Khẩn Cấp) của chúng tôi , trong đó chính thức hóa các thủ tục bắt đầu sử dụng hệ thống trong trường hợp khẩn cấp nếu xảy ra khủng hoảng, các cơ quan về an toàn và sức khỏe công cộng tại địa phương có thể vận dụng hệ thống ECHO để chuyển ngữ, biên soạn và phổ biến thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bấm vào đây để tải xuống một bản sao của Emergency Operations Plan (Kế Hoạch Hoạt Động Trong Trường Hợp Khẩn Cấp) của chúng tôi và tìm hiểu cách thức ECHO hợp tác với cơ quan của quý vị trong trường hợp khủng hoảng về an toàn hoặc sức khỏe công cộng và giúp chúng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tất cả mọi người trong cộng đồng có thể tiếp cận thông tin mà họ – cho dù họ nói bằng ngôn ngữ nào đi nữa.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với cô Lillian McDonald, Executive Director (Giám Đốc Điều Hành) tại 651.789.4342 hoặc email [email protected].