CÁC PHÁT NGÔN VIÊN CỘNG ĐỒNG CỦA ECHO

Các phát ngôn viên ECHO trong các cộng đồng Đông Phi, La-tinh, và Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng trong việc giới thiệu các nguồn thông tin giáo dục của ECHO và bảo đảm tất cả nội dung chương trình đều được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt của đối tượng khán thính giả trong các cộng đồng đa văn hóa. Là tiếng nói của cộng đồng, các phát ngôn viên có vai trò:

  • Dẫn chương trình trên ECHO TV (Truyền Hình ECHO), phỏng vấn các chuyên gia song ngữ về các đề tài liên quan tới sức khỏe và an toàn.
  • Làm việc trên đường dây ECHO Phone (Điện Thoại ECHO), để bảo đảm hàng tháng luôn có các thông tin cố vấn về sức khỏe và an toàn bằng nhiều ngôn ngữ cho các cộng đồng trên toàn tiểu bang.
  • Làm đại sứ tại các sự kiện của ECHO, cố gắng cung cấp các nguồn thông tin trợ giúp đặc biệt cho các cộng đồng mà chúng ta cùng phục vụ.

Trong trường hợp khẩn cấp liên quan tới sự an toàn hoặc sức khỏe công cộng, các phát ngôn viên ECHO nhiều kinh nghiệm đóng góp thời gian và kỹ năng để giúp biên soạn các thông báo công chánh khẩn cấp cho các phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, điện thoại, ngoại tiếp cộng đồng và ấn phẩm.

Chúng tôi cùng hợp tác cố gắng để bảo đảm rằng khán thính giả của ECHO có được các công cụ cần thiết để quyết định sáng suốt các vấn đề liên quan tới bản thân, gia đình và cộng đồng của họ.

Vì vậy, khi tới lúc ghi danh cho con em đi học, các bậc phụ huynh biết các bước cần thực hiện để chuẩn bị sẵn sàng cho các em, và các lựa chọn cho những trẻ em cần trợ giúp đặc biệt.

Những người chăm sóc người cao niên tìm hiểu về tầm quan trọng của việc đi khám dò tìm bệnh ung thư kết tràng đều đặn cho các thành viên gia đình trên 50 tuổi.

Các gia đình có thể tìm hiểu thông tin và nguồn trợ giúp để lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp phù hợp với nhu cầu riêng – giúp họ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống như lụt lội, hỏa hoạn hoặc đại dịch.

Và điều đó sẽ mang lại một Minnesota lành mạnh và an toàn hơn cho tất cả chúng ta.