Xog u helida iyo daaweynta Qaaxada (TB)

 

TB-du waa cudur daran oo ku faafta hawada dadkuna isku gudbiyaan.  Jeermiska TB-du hawada 
ayuu raacaa marka qof qaba cudurka TB-da uu qufaco, qoslo, ama hindhiso. Maadaama jeermiska 
TB-du uu ku faafo hawada, qof kasta wuu qaadi karaa TB. Haddii aad hore ugu noolaan jirtay waddan uu cudurka TB-du ku badnaa, waa in aad iska baartaa TB.  Ogaanshaha in aad TB qabtid waa tilaabada koowaad ee aad isaga daaweyn 
kartid, kuna joojin kartid in aad ku faafisid dadka kale.  

TB-du waa cudur daran oo ku faafta hawada dadkuna isku gudbiyaan.  Jeermiska TB-du hawada ayuu raacaa marka qof qaba cudurka TB-da uu qufaco, qoslo, ama hindhiso. Maadaama jeermiska TB-du uu ku faafo hawada, qof kasta wuu qaadi karaa TB. Haddii aad hore ugu noolaan jirtay waddan uu cudurka TB-du ku badnaa, waa in aad iska baartaa TB.  Ogaanshaha in aad TB qabtid waa tilaabada koowaad ee aad isaga daaweyn kartid, kuna joojin kartid in aad ku faafisid dadka kale.  

 

Keywords: 
Awareness, Tuberculosis, TB, Treatment