BÀI HỌC TIẾNG ANH

Theo Điều tra dân số năm 2010, hơn 550.000 cư dân Minnesota từ năm tuổi trở lên nói một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh tại nhà.

Hợp tác với Hội đồng Học vấn Minnesota và các đối tác giáo dục cơ bản dành cho người lớn khác, ECHO đã giúp tạo ra những bài học Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL) không chỉ hỗ trợ học ngôn ngữ, mà còn học văn hóa bằng cách kết hợp nhiều chủ đề về y tế và an toàn khác nhau vào chương trình giảng dạy.

Những bài học ngôn ngữ ECHO đã bao quát các vấn đề quan trọng như kiến thức về phòng cấp cứu, phòng cháy, thời tiết khắc nghiệt, bầu cử/tiến trình dân chủ, và bạo hành gia đình.

Những bài học ngôn ngữ này thường được trình bày cùng với chương trình ECHO khác để tối ưu hóa việc học sinh nhận thông tin, cho dù bằng tiếng Anh, hoặc bằng ngôn ngữ chính của họ.

Có thể truy cập các bài học ngôn ngữ ECHO trực tuyến ở đây:

Bạo hành Gia đình và An toàn của Quý vị

Sử dụng Thích đáng Phòng Cấp cứu

Bầu cử và Tiến trình Dân chủ Bầu cử và Tiến trình Dân chủ

Cảnh giác Sử dụng Radio Thời tiết

Phòng Cháy Thanh thiếu niên

Đến Tòa ở Minnesota