QUẢNG BÁ CHO ECHO

Giúp chúng tôi ngoại tiếp tới các cộng đồng không thông thạo Anh ngữ tại Minnesota và toàn quốc bằng cách làm việc với chúng tôi để cung cấp các nguồn thông tin hiệu quả cho bất kỳ ai có thể tận dụng được các nguồn trợ giúp này.

Yêu cầu cung cấp ECHO DVDs (Băng hình DVD của ECHO) để phân phát cho gia đình, bạn bè – hoặc các cộng đồng nơi quý vị phục vụ.

Tải xuống các tờ thông tin về ECHO:

About ECHO (PDF)

10 Reasons to Support ECHO (PDF)

Frequently Asked Questions (PDF)

What are people saying about ECHO? (PDF)

Working in the World of Emergency Preparedness (PDF)

 

Đường liên kết tới trang mạng của ECHO trong trang nguồn thông tin của trang web của tổ chức quý vị, hoặc

Cài các đoạn băng video YouTube của ECHO vào trang mạng của quý vị để giúp phổ biến các thông tin quan trọng về sức khỏe và an toàn. 

Trở thành người hâm mộ của chúng tôi trên facebook, theo dõi tin tức của chúng tôi trên Twitter, hoặc ghi danh sử dụng đài YouTube của chúng tôi.

Ghi danh qua điện thư để nhận tin tức cập nhật về sức khỏe và an toàn và lịch trình chiếu các chương trình truyền hình của ECHO và chia sẻ những gì quý vị biết với gia đình, bạn bè hoặc các cộng đồng mà quý vị phục vụ.

Chia sẻ câu chuyện ECHO của quý vị. Quý vị có tận dụng được các nguồn thông tin hướng dẫn của ECHO không? Quý vị có sử dụng các nguồn trợ giúp của ECHO để ngoại tiếp với các cộng đồng không thông thạo Anh ngữ không? Chúng tôi muốn nghe kinh nghiệm của quý vị! Bấm vào đây để chia sẻ câu chuyện ECHO thành công của quý vị.