Bảo Vệ Khỏi Nhiễm Khuẩn

Nhiễm khuẩn chéo là khi vi trùng truyền từ thực phẩm này sang thực phẩm khác. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo là điều then chốt để giữ thực phẩm an toàn. Đây là những điều căn bản.

Keywords: