Ka hortaga Jeermis-Isu-Gudbinta

Cross-contamination-ku waa marka jeermis cunto ku jira u gubdo cunto kale. In laga hor tagaana waxay lagama maarmaan u tahay badqabka iyo caafimaadka cuntada. Waxyaabaha aad u baahantahay in aad samayso waa:

Keywords: