TÌNH NGUYỆN VIÊN

Nhóm tình nguyện viên tận tâm của ECHO đóng góp hơn 1,000 giờ công hàng năm. Nếu quý vị muốn làm việc với chúng tôi, quý vị có thể:

Trở thành phát ngôn viên cộng đồng của ECHO: Các phát ngôn viên cộng đồng phục cụ cộng đồng không thông thạo Anh ngữ theo nhiều cách.

  • Người dẫn chương trình truyền hình của ECHO đóng góp tài năng cho chương trình hàng tháng của chúng tôi, cung cấp các thông tin và tin tức trên truyền hình.
  • ECHO Captioners (Thuyết Minh ECHO) cung cấp phụ đề cho các chương trình truyền hình đa ngôn ngữ của ECHO bằng tiếng Anh để giúp người xem ECHO TV học tiếng Anh.
  • ECHO Ambassadors (Các Đại Sứ ECHO) tham gia các sự kiện trong cộng đồng để đưa các nguồn thông tin trợ giúp quan trọng của ECHO tới tay những người không thông thạo Anh ngữ cần tới các nguồn trợ giúp này nhất.
  • Hậu Trường: Các phát ngôn viên của ECHO cũng tham gia làm việc trên đường dây tin tức của ECHO, cung cấp thông tin tham vấn kịp thời cho hàng trăm cư dân Minnesota bằng 10 ngôn ngữ.

Để tình nguyện tham gia làm phát ngôn viên của ECHO, vui lòng gửi bản sơ yếu lý lịch của quý vị tới [email protected] và cho chúng tôi biết cách thức mà quý vị muốn tham gia!

Tình nguyện viên tại Các Văn Phòng của ECHO: Với hơn 18,000 di dân và người tị nạn tới Minnesota hàng tuần, luôn có việc cần làm để giúp mọi người bảo vệ sức khỏe, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Nếu quý vị muốn tình nguyện tham gia làm việc tại các văn phòng của ECHO, vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi điện thư cho ECHO tại 651.789.4326 hoặc [email protected].