ECHO DVDs (Băng hình DVD của ECHO)

ECHO DVD (Băng hình DVD của ECHO) thường được trình chiếu, hoặc phân phát trong các lớp học, y viện và thư viện. ECHO khuyến khích các đối tác, nhà tài trợ và các tổ chức khác cùng chia sẻ các chương trình giáo dục của chúng tôi với bất kỳ ai có thể tận dụng lợi ích của các chương trình đó.

Có các bộ chương trình ECHO TV (Truyền Hình ECHO) đầy đủ – tới 12 chương trình bằng 7 ngôn ngữ (tiếng Anh, Hơ-mông, Khơ-me, Lào, Somali, Tây ban nha, và tiếng Việt) bằng đĩa DVD. Ngoài ra, cũng có các đề tài riêng bằng nhiều ngôn ngữ trong một đĩa DVD.

YÊU CẦU CUNG CẤP ĐĨA ECHO DVD (BĂNG HÌNH DVD CỦA ECHO) TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN 

Để tìm hiểu về cách có được đĩa DVD miễn phí (chỉ cung cấp theo nhu cầu), vui lòng gọi điện thoại hoặc email cho ECHO tại 651.789.4342 hoặc email [email protected].