ECHO Web (Trang Mạng ECHO)

Về trang mạng này:

Được giới thiệu lần đầu tiên vào 2005, ECHO Web (Trang Mạng ECHO) cung cấp một thư viện trực tuyến với các nguồn thông tin về sức khỏe, an toàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp và hòa nhập cộng đồng.

Với các tài liệu dưới dạng băng âm thanh, video và ấn phẩm về hơn 70 đề tài, các đường liên kết để giúp người sử dụng liên kết với các nguồn thông tin cũng như thêm tin tức mới hàng tháng, trang mạng ECHO là cổng thông tin trực tuyến cho các viên chức chính phủ, các nhân viên ngoại tiếp và các thành viên cộng đồng muốn tìm hiểu thông tin hướng dẫn đa ngôn ngữ về sức khỏe, an toàn, ứng phó với trường hợp khẩn cấp và hòa nhập cộng đồng.

Trong trường hợp khẩn cấp, ECHO Web (Trang Web ECHO) sẽ cung cấp thông tin cập nhật nhất, trong đó bao gồm thông tin hướng dẫn chính thức và tin tức cập nhật tình hình. Hãy ghi danh nhận tin tức ngay hôm nay trên mạng điện toán để nhận thông báo trong trường hợp khẩn cấp

Bấm vào đây để tìm hiểu thông tin về hàng chục đề tài liên quan tới sức khỏe, an toàn và hòa nhập cộng đồng. 

Bấm vào đây để biết các nguồn trợ giúp trong cộng đồng có thể giúp quý vị và gia đình quý vị sống khỏe mạnh, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó.

Bấm vào đây để biết các nguồn thông tin trợ giúp của ECHO, với mục đích giúp đỡ các cơ quan về bảo vệ an toàn và sức khỏe công cộng, các tổ chức bất vụ lợi và các tổ chức cộng đồng sắc tộc thiểu số và các tổ chức khác phục vụ các cư dân không thông thạo Anh ngữ.