Jump menu contains no items!

ECHO Radio (វិទ្យុរបស់អេកូ)

ក្នុងឆ្នាំ2009 អេកូបានធ្វើជាដៃគូ ជាមួយស្ថានីយវិទ្យុដែលមានមូលដ្ឋានតាមសហគមន៍ ដើម្បីផ្សាយ ពត៌មានសំខាន់ៗ អំពីរោគផ្ដាសាយ H1N1ជា12ភាសា។

អេកូស្នើឱ្យវិទ្យុសហគមន៍ ប្រើសេវាជូនដំណឹងសាធារណៈ ដើម្បីជួយផ្ដល់ពត៌មានដល់អ្នកស្ដាប់ដែលមិន សូវចេះភាសាអង់គ្លេស អំពីប្រធានបទផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព ទំនាក់ទំនងសង្គម និងការត្រៀមជាស្រេច សំរាប់ភាពអាសន្ន។

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិផ្នែកសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពមួយនាអនាគត ដៃគូរបស់វិទ្យុអេកូ នឹងត្រូវផ្ដល់សេវាជូន ដំណឹងសាធារណៈរបស់អេកូ តាមភាសាជាច្រើន។ ការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយស្ថានីយវិទ្យុមូលដ្ឋាន សហគមន៍ - ភាគច្រើនប្រភពពត៌មានធម្មតា ក្នុងពេលអាសន្នមួយ - នឹងជួយធានាដល់ពលរដ្ឋមិនីសូតា ដែលមិនសូចចេះភាសាអង់គ្លេសថា អាចទទួលពត៌មានដែលគេត្រូវការ ដើម្បីឱ្យមានសុខភាពល្អ មានសុវត្ថិភាពល្អ និងត្រៀមជាស្រេច។