Kulayl Badan

 

Waqtiqa Xagaayada ee aadka u kulaylka badan, waa muhiim ah inaad jirkaaga 
qaboojiso, haddii kale waad ku xanuunsan kartaa.  
Waxayaalaha aad sameyn karto waxaa ka mid ah:

Waqtiqa Xagaayada ee aadka u kulaylka badan, waa muhiim ah inaad jirkaaga qaboojiso, haddii kale waad ku xanuunsan kartaa.  Waxayaalaha aad sameyn karto waxaa ka mid ah.

 

Keywords: 
heat, hot, warm, extreme, heat wave, sun, uv, rays