Kolkay Jirto Xaalad Degdeg ah

Qalabka isgaarsiinta ECHO, ay ka mid yihiin ECHO Phone (Telefoonka ECHO), ECHO Web (Internetka ECHO), ECHO TV (Telefishinka ECHO), ECHO Radio (Raadiyaha ECHO) iyo Shirkadaha ECHO Mamuumaadka la Wadaagto ayaa u adeegaya nidaamka xaaladda deg-degga. Tan waxa laglu hubinayaa marka ay jirto xaalad degdegga ee caafimaadka ama ammaanka, ECHO in hirgalinayso nidaam turjumaya, abuuraya iyo qaybinaya macluumad si dhaqsa ah iyo wax ku oolla.

Baro waxa ku saabsan jawabta xaaladda deg-deggga ee ECHO ee u adeegta xubanaha jaalliyadda.

Haddii aad tahay sarkaal u shaqeeya caafimaadka guud ama ammaanka, halkaan riix si aad ku baratid hirgalinta ECHO marka ay jirto xaalad deg-degga.