Thông Hiểu về Khẩn Cấp vì Tuyết

Chương trình này dạy người xem cần làm gì với xe họ khi có tuyên bố khẩn cấp vì tuyết. Người xem sẽ học về những luật khác nhau mà Minneapolis và St.Paul có để xe họ không bị kéo đi.

Keywords: 
snow, snow emergency, plow, plowing, tow, towing, street, snowing