Nguy Hại của Thuốc Lá Thương Mại trong Cộng Đồng Chúng Ta

Thuốc lá gây tử vong đến hàng ngày người mỗi năm tại Minnesota. Sản phẩm về thuốc lá có tính chất nghiện ngập. Nhưng rất nhiều người có thể bỏ hút thuốc hàng ngày.

Chương trình 20-30 phút này bàn thảo về việc thuốc lá có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc gây tử vong, chương trình này còn cho biết các nơi để tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ cho những người cố ý muốn bỏ dùng thuốc lá, và nhiều thứ khác.

Keywords: