Lửa: Không phải là trò chơi trẻ con

Ở lứa tuổi thơ dại, trẻ em thường nghịch nến cắm trên bánh sinh nhật, lò sưởi, lửa trại, và lò nướng. Đương nhiên là chúng tò mò về lửa. Nhưng sử dụng lửa một cách sai lầm là điều hết sức nguy hiểm và có thể nhanh chóng dẫn đến tai nạn hay gây ra những thương tích trầm trọng ngay cả cái chết.  Chương trình dài 20 phút này sẽ bàn thảo về cách lửa lan tràn ra sao, phòng ngừa nó thế nào, và cách giữ an toàn cho gia đình quý vị 

Chương trình được Bảo trợ bởi: Minnesota Department of Public Safety and Minnesota State Fire Marshal

Keywords: 
Prevention, fire, teens, youth