Khí Carbon Monoxide và Còi Báo Khói

Chương trình phát hình này nhằm giáo dục người xem về vài bước đơn giản họ có thể làm để bảo vệ nhà cửa của mình khỏi những chất có thể làm chết người: khí carbon monoxide và khói độc liên quan đến hỏa hoạn.

Keywords: 
safety, home, fire, gas, CO, carbon, carbon monoxide, monoxide, smoke, smoke alarm, carbon detector