Hãy Tự Mình Làm Người Thanh Tra An Toàn Thực Phẩm

Tất cả chúng ta đều muốn thực phẩm và nơi làm việc an toàn. Không ai muốn khách hàng của mình bị bệnh. Vì vậy, hãy xem ý kiến sau đây: quý vị có thể tự mình làm người kiểm tra an toàn cho thực phẩm! Tại sao quý vị muốn làm điều đó? Dưới đây là một vài lý do.

Keywords: 
food, food safety, inspection