Kaneecada “West Naayl” iyo Cudurka Lyme

Waxaa jira waxyaalo aad sameyn karto si aad naftaada – iyo reerkaagaba – uga difaacdo cudurrada laga qaado kaneecada iyo shilinta.

Keywords: 
disease, illness, west nile, nile, lyme disease, lyme, bugs, bug, summer, itching, nature