Sida Qoysaska Loogu Caawinayo inay Daryeelaan Dadka Waayeelka ah

Dadka qoyska ah ee dhexdooda is caawiya waa kuwa daryeela dadka waaweyn ama dadka waayeelka ah.

Keywords: 
health, age, aging, old, care, caregiving, safety, adults, Sida Qoysaska Loogu Caawinayo inay Daryeelaan Dadka Waayeelka ah