Caafimaadka iyo Nadaafadda Shaqaalaha

Caafimadka iyo nadaafada shaqaaluhu waxay aasaas u yihiin bedqabka cuntada. Waana kuwan qodobbada aad u baahan tahay in aad ogaato:

Keywords: