Dhiqlaha oo Gacan lagu Xakamaeeyo

Kama wado inaad dhiqlaha gacantaada xabbadd-xabbad ugu disho, balse waa tilmaan muhiim ah oo kaa caawinaysa xakamaynta dhiqlaha haddii qofka guriga leh caawimaad ka waydo ama aad awoodi kari weydo kharashka xirfad yaqaanka adeegyada xakameynta cayayaanka.

Keywords: 
housing, bed bugs, bedbug, pest