Taakuleynta Dadweynaha Minnesota (Community Action Minnesota)

28-ka xafiis ee taakuleynta dadweynaha ee loo yaqaanno Community Action Agencies waa meelo ay tagi karaan dadka u baahan in la caawiyo. Barnaamijkan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan dhammaanba adeegyada kala duwan ee ay sameeyaan xafiisyada taakuleynta dadweynaha, sida Head Start, caawimaadda lacagta korontada, guryaha danyarta ee lagu dego qiimaha jaban, caawimaad ku saabsan in dadka guryahooda wax looga qabto si ay dugsi ugu noqdaan oo uusan kuleylka uga soo bixin, caawimaadda raashinka, adeegyada dadka waaweyn, tababar ka hadlaya sida lacagta loo dhaqaaleysto, waraaqaha canshuurta, iyo tababar shaqo.

 

Keywords: 
Food Support, housing, weather, community, community action, action, head start, energy, energy assistance, weatherization, seniors, senior, tax, taxes, tax preparation, affordable housing, support, senior services