Barnaamijka Baaritaanka Guud ee Caruurta Iyo Barbaarta ayaa Caruurta Caafimaadkooda Suga

Qaddarkan yar ee daawashada ah waxaa loogu tala galay qoysaska iyo caruurta haysta karaka caafimaadka dawladda ee Medical Assistance ama MinnesotaCare. Qaddarkan daawashada ah ayaa si kooban u dulmaraya daryeelka caafimaad ee ka hortagga u ah ee caruurta iyo kuwa hanaqaadka ah. Sidoo kale qoysaska haysta kaarkan ayuu ku dhiira galinayaa inay barnaamijka Baadhista Caruurta iyo kuwa Hanaqaadka uga faa’iideeyaan. Maadaama aysan dhamaan daawadayaashu kaarkan caafimaad wada haysanin, qaddarka daawashadan gaaban waxay wacyi galin u wada tahay Baadhidda Caruurta iyo kuwa Hanaqaadka ah iyo sida maskax galka ah iyo sida ugu haboon ee lagu sugi karo caafimaadka caruurta iyagoo la xidhiidhaya kiliinkyada ay caadiga u tagaan.

Maal gelinta Barnaamijkan Anoka County, Dakota County, and Ramsey County Child and Teen Checkups

Barnaamijka Baaritaanka Guud ee Caruurta Iyo Barbaarta ayaa Caruurta Caafimaadkooda Suga 

 

Baaritaanka Guud ee Caruurta Yaryar 

 

Baaritaanka Guud ee Caruurta Da'da Iskuulka Gaadhay

 

 

Baaritaanka Caruurta iyo Barbaarta ee Barbaarta

 

 

Baaritaanka Guud ee Ilmaha iyo Barbaarta Samee oo Caafimaad ku Waar

 

 

Caruur Caafimaad Qab ah Barbaari, adigoo Kaashanaya Barnaamijka Baaritaanka Ilmaha iyo Barbaarta

Keywords: