Nolal Dhaqdhaqaaq leh iyo cunteyn caafimaad leh oo dhaqaalaha ku jaan go’an

U noolaasho si caafimaad wey sahlantahey waana la awoodaa. Sameynta doorasho lagu hormariyo caafimaadkeena ayaa noqonkara faaiido nolal fog.

This material is funded in part by USDA's Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). SNAP provides nutrition assistance to people with low income.

Keywords: 
health, food, cooking, exercise, healthy, snap, simply good eating, cook, market, active, budget, money