Pa Phem Carbon Monoxide thiab Pa Ceeb Toom

Qhov kev cob qhia hauv TV no yog qhia cov neeg saib kom pauv tiv thaiv ob yam uas tua tau neeg nyob hauv lawv lub tsev: xws cov pa phem (carbon monoxide and toxic smoke) uas yog pa taws.

Keywords: 
safety, home, fire, gas, CO, carbon, carbon monoxide, monoxide, smoke, smoke alarm, carbon detector, kev xyuam xim, Vaj Tsev, hluas taws, roj, cua CO2, pa taws, lub tswb ntsuas pa hluas taws, lub