ECHO PHONE (ĐIỆN THOẠI ECHO)

Với sự ủng hộ và giúp đỡ các của đối tác hảo tâm trong các cơ quan sức khỏe và an toàn công cộng tại địa phương, ECHO đã thêm nguồn thông tin quan trọng khác vào bộ công cụ truyền thông toàn diện của mình trong năm 2005 khi đưa vào sử dụng đường dây ECHO Phone (Điện Thoại ECHO) (1-888-883-8831).

ECHO Phone Calls by LocationECHO Phone (Điện Thoại ECHO), đường dây gọi miễn phí tại tiểu bang Minnesota, (có tính lệ phí nếu gọi bên ngoài tiểu bang) phục vụ các cộng đồng không thông thạo Anh ngữ trên toàn tiểu bang qua việc cung cấp thông tin đa ngôn ngữ, hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và tham vấn về sức khỏe và an toàn theo mùa.

Trong thời gian xảy ra khủng hoảng liên quan tới sức khỏe và an toàn công cộng, ECHO Phone (Điện Thoại ECHO) sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cập nhật về tình huống khẩn cấp từ các viên chức quản lý về sức khỏe và an toàn. Người sử dụng nên gọi tới thường xuyên để biết tin tức cập nhật nhất.

Bấm đề biết danh sách tất cả các đề tài qua điện thoại của ECHO hiện có.