Thông Báo Của Dịch Vụ Công Cộng: Lụt Lội

 

Chúng ta thường gặp cảnh này ở Minnesota: lụt lội sau những trận mưa lớn, hay vào mùa xuân khi tuyết tan.

Đề tài:

 

 

Thông Báo Của Dịch Vụ Công Cộng: Lụt Lội                                                                     

 

Audio    Đọc bản tin

 

 

Lũ lụt- căn bản về sức khỏe và an toàn

 

Audio    Đọc bản tin

ĐIỆN THOẠI ECHO    Đọc bản tinLũ lụt- cách dọn dẹp căn bản

 

Audio    Đọc bản tin

ĐIỆN THOẠI ECHO    Đọc bản tin


 

Lũ lụt- trở về nhà

Đọc bản tin

ĐIỆN THOẠI ECHO    Đọc bản tin

 

 

Lụt Lội và An Toàn Thực Phẩm Căn Bản 

ĐIỆN THOẠI ECHO    Đọc bản tin

 

 

Keywords: 
water, river, flooding, flood, flood safety, flash