Waad horumarin kartaa Daryeelka Caafimaadka

Bani’aadanku mar walba waxay ka shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen siyaabo amaan ah oo nolosha hawl yareeya sida daryeelka caafimaadka. Aqoonyahaniintu waxay intaa ka shaqaynayaan sidii ay u suurtagelin lahaayeen xirfado casri ah oo wax loo daawayn karo, si nolosheenu uhorumarto.

Laakiin way adagtahay in hore loo mariyo daryeelka caafimaadka hadii aanay baadhista ka qayb qaad dadka adiga oo kale ahi. Daryeelka caafimaad sida keliya ee uu hore ugu maraa, waa iyada oo fekredaha cusub lagu tijaabiyo nool dad ah. Dadku way kala duwan yihiin oo isku si daawayntu uguma wada shaqayso. Sidaa darteed, baadhitaanku waxa uu diirada saaraa oo eegaa, sababta keenta in dawooyinku ay natiijo kala duwan siiyaan dadka qaata. Waana baadhitaankaasi ka keena horumarka daryeelka caafimaad.

Waxad gacan ka gaysan kartaa horumarinta daryeelka caafimaad ee dhamaanteen, marka aad ka qayb qaadato wax barashada baadhitaanka iyo daawaynta.

This program is available in EnglishHmongKarenKhmerSomali and Spanish

Keywords: 
health, healthcare, research, medical, study, clinical, trial, researcher