Kaneecada “West Naayl” iyo Cudurka Lyme

Waxaa jira waxyaalo aad sameyn karto si aad naftaada – iyo reerkaagaba – uga difaacdo cudurrada laga qaado kaneecada iyo shilinta.

Keywords: 
xanuun, cudur, kaneeco, cayayaan, cuncun, malaariya, xagaa, disease, illness, West Nile fever, nile, lyme disease, lyme, bugs, bug, summer, itching, nature