Caafimaadka Dhalmada Ka Horreeysa

Barnaamijkaan waxa uu daawadayaasha uga aqoon kordhinayaa sida ay muhiiim u tahay dumarka uurka leh in ay iskood isudaryeelaan. Baro naseexooyinka iyo hawlaha kaa caawin kara in uurka laga dhigo mid caafimaad iyo ammaana inta suurtogal ah.

Keywords: 
Uur, hooyo, hooyada uurkale, xanaanada hooyada, dumarka uurka leh, dhalmada, caruurta, nafaqada, baadhitaanka, aqoon, tallooyin, caafimaad, baadhitaan, dhakhtar, cusbitaal, kiniin, xarun caafimaad