Tijaabada Wadanka nidaamka digniinta Minnesota PSA

 

15-Second PSA
It’s never happened before. On November 9th at 1 p.m., all Minnesota radio and TV stations will participate in the first-ever national Emergency Alert System test. Regular programming will be interrupted. Remember, it’s only a test. Learn more at http://www.dps.mn.gov.

   Tijaabada Wadanka nidaamka digniinta Minnesota 15-Second PSA

Horey uma dhicin.  November 9-keeda 1-ka duhurnimo, telefishinada iyo raadiyayaasha Minnesota ayaa ka qayb qaadanaya tijaabadii ugu horeysay ee nidaamka digniinta xaalada degdega.Barnaamijyada ayaa hakad gali doonaa.  Xusuusnow, waa tijaabo. Faahfaahin ayaad ka heli kartaa http://www.dps.mn.gov.  

Download Mp3. View PDF.

Listen

Tijaabada Wadanka nidaamka digniinta Minnesota 30-Second PSA

Download MP3. View PDF.

Listen

Tijaabada Wadanka nidaamka digniinta Minnesota 60-Second PSA

Download MP3. View PDF.

Listen

Keywords: 
Emergency, eas, emergency response system, fema, response, radio, system