Fitamiinka Foolik Aaysidh (Folic Acid) ee ay Qaataan Dumarka Uurka Leh

Muhiimad gaar ah ayey haweenka ku jira da’da uurka lagu qaadi karo u leedahay inay helaan in ku filan oo folic acid ah maxaa yeelay waxaa dhici karta inay uur yeeshaan.  Haddana, uur kasta kuma yimaado si ku tala gal ah, sidaa darteed waa muhiim in aad qaadatid folic acid maalin kasta  si aad u hubisid in jirkaagu uu helo fiitamiinada uu u baahan yahay haddii aad uur qaadid.

Keywords: 
caafimaad, hooyada uurka leh, folic acid, foolik asiidh, fiitamiin, nafaqo, uurka, caafimaadka hooyada, caafimaadka ilmaha, health, folic acid and prenatal care, women's health, prenatal, pregnancy, vitamins