Xakamee Dhiqlaha Guriga

Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dhibka uu cayayaankan geysan karayo. Aynu ka hadalo siyaabaha aasaasiga ah ee dhiqlaha lagu xakamayn karo haddii aad gurigaaga ku aragtid.

 

Dhiqlaha oo lagu Dilo dhar-dhaqid

Dhiqlaha oo lagu Dilo dhar-dhaqid

Dhiqlaha oo Gacan lagu Xakamaeeyo

 

 

Keywords: 
cayayaan, sariir, furaash, joodari, dhiqle, kutaan, qaniin, dhiiqa jaqa, nadiif, sida kutaanta loo dilo. bugs, bed bugs