Baariska Kala Duwan ee Lagu Sameeyo Carruurta Yaryar ee Iskoolka Bilaabeysa

 

“Si ilmaha loogu caawiyo inay noloshooda iyo dugsiga 
ama iskoolka ku bilaabaan caafimaad wanaagsan, ayaa waxaa muhiim ah in uu dhakhtar wiisiteeyo si uu u caddeeyo in caafimaadkoodu wanaagsan yahay. 
Baarista noocaas ah waxaa la yiraahdaa “Baarista 
Caafimaadka Carruurta” (Child & Teen Checkups).”

Si ilmaha loogu caawiyo inay noloshooda iyo dugsiga ama iskoolka ku bilaabaan caafimaad wanaagsan, ayaa waxaa muhiim ah in uu dhakhtar wiisiteeyo si uu u caddeeyo in caafimaadkoodu wanaagsan yahay. Baarista noocaas ah waxaa la yiraahdaa “Baarista Caafimaadka Carruurta” (Child & Teen Checkups).

Keywords: 
Child Health, health, children, teen, school, checkup, child, teen health