Naas-nuujinta ilmahaaga

Jirka Bani'aadamka   waxaa loo sameeyey Naas nuujin,carruurtuna waxay dhashaan iyaga  oo raba caanaha hooyadood.  Naas-Nuujintu waxay ilmaha  ku ababisaa Caafimaad,waana qayb gaar ah dhaqamada oo dhan.  Caanaha naasku waa kuwo dhamays tiran oo u fiican ilmaha oo bilaash ah.  Barnaamijkani waxa uu ka hadlayaa waxtarka Naas-Nuujinta, sida oo kale ay farsamooyin iyo talo siin ka  caawisa in naas-nuujintu noqoto mid meel marta.

This program is sponsored by:

Allina Health

Anoka County Community Health and Environmental Services

Keywords: 
hooyo, naas nuujin, caano, naaska hooyada, caanaha naaska, nafaqo, caafimaad, ilmaha, caruurta, naas nuujintu waa u caafimaad ilmaha.