• Affordable Housing

    Qofkii raadinaya hoy uu ku noolaado oo ah qiimo jaban waa in uu la socdo waxyaabaha looga baahan yahay in uu ogaado.

  • Waxad xaq u leedahay inaad degto meel walba oo aad doonaysid inaad ku noolaato hadii aad awoodi kartid kirada iyo buuxinta mudada liiska ah ee aad saxeexdo. Meelkasta oo ay tahay halka aad dooratay inaad degto, waxa jira xuquuq aad leedahay iyo masuuliyad adiga ku saran labadaba.

  • Type 2 Diabetes is incurable and leads to serious health complications, and is sadly affecting more and more youth. In these videos, teens discuss the causes and consequences of Type 2 Diabetes and share prevention tips.

  • Waxa jira si gaar ah oo loo daryeelo dadka dhimanaya: hospice. Hospice waa daryeel loogu tala galay in lagu  xanaaneeyo qofka buka oo lagaga ilaaliyo kaarka iyo xanuunka uu cudrkaasi leeyahay.  Waana mid qofka buka iyo qoyskooduba ay raali ka yihiin oo si fiican ula socdaan talaaba kasta oo daryeelkaas ah. 

  • Emergency alert messages in the U.S. are only in English... until now!  Working alongside community leaders, ECHO has helped add Spanish, Hmong, and Somali to the emergency alert system.

Barnaamijyo luuqado kala duwan ah

Ka eeg barnaamijyadan ECHO TV, ECHO Radio, ECHO DVD and other formats


Aqoontaada kordhiso

News and Events

Explore Make Money Work, a project designed to build bridges between various cultural communities and the banking/finance world.

Codadka ECHO


“ECHO played a key role in educating Minnesota’s diverse communities about the first-ever nationwide test of the Emergency Alert System (EAS). Ensuring that the public understood the importance of the test and did not become alarmed required a major public awareness campaign. ECHO and the Minnesota Broadcasters Association collaborated to produce a series of radio and TV Public Service Announcements (PSAs) in a variety of languages. As a result, Minnesotan’s were well informed and well prepared on test day.”